Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Υπεύθυνες δηλώσεις για συμμετοχή ή αδυναμίας συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως εξέταση για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Υπολογιστική Νοημοσύνη - Περιρρέουσα Νοημοσύνη και Διάχυτος Υπολογισμός

Για τη συμμετοχή σας στην εξ' αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων:

  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (πρώην Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ)
  • Υπολογιστική Νοημοσύνη (πρώην ΕΠΔΟ του πρώην ΤΕΙ)
  • Περιρρέουσα Νοημοσύνη και Διάχυτος Υπολογισμός (πρώην ΕΠΔΟ του πρώην ΤΕΙ)

θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή σας ως εξής:

  1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξ΄αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις.
  2. Όσοι επιθυμούν να εξετασθούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ΄αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αδυναμίας Συμμετοχής στις εξετάσεις.

Τα πρότυπα των υπεύθυνων δηλώσεων και σχετικές ανακοινώσεις έχουν ανακοινωθεί στα σχετικά eclass των μαθημάτων:

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν στο eclass του κάθε μαθήματος από το σύστημα των εργασιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων: 09/06/2021

Προσοχή: Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να έχετε συμπληρώσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

 

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!