Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εργαστήριο "Επιχειρηματικά Δίκτυα Η/Υ"

Οι φοιτητές που δηλώνουν το εργαστήριο "Επιχειρηματικά Δίκτυα Η/Υ" να εγγραφούν και στο eclass του μαθήματος στο link

https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA224/

Ο διδάσκων 

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος