Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εξέταση Μαθήματος "Επιχειρηματικά Δίκτυα Η/Υ"

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα θεωρίας "Επιχειρηματικά Δίκτυα Η/Υ" να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος στο σύνδεσμο https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA182/ του κ. Παπαδόπουλου.

Στο eclass υπάρχουν οι σημειώσεις - διαφάνειες του μαθήματος και η ύλη είναι η ίδια όπως διδάχθηκε τελευταία φορά με τον κ. Παπαδόπουλο.

Υπεύθυνος εξεταστής του μαθήματος για τη τρέχουσα περίοδο είναι ο κ. Γιωτόπουλος, που δίδαξε και το αντίστοιχο εργαστήριο στο τρέχον εξάμηνο.

Στο σχετικό eclass της θεωρίας θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις για την εξέταση του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος