Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ—ERP" του ΠΠΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρας του ΤΕΙ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξετασθούν στο εργαστήριο με τίτλο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ—ERP", παρακαλούνται να εγγραφούν στο eclass του εργαστηρίου: https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA183/

Στο eclass του εργαστηριακού μαθήματος θα ανακοινωθεί η ύλη, ο τρόπος αξιολόγησης και η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης του εργαστηρίου.

Ο διδάσκων 

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος