Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εκ παραδρομής ανακοίνωση εργασίας στο εργαστήριο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP»

Στο πλαίσιο του μαθήματος εργαστηρίου «Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP», με διδάσκοντα τον κ. Γιωτόπουλο, ανακοινώθηκε εκ παραδρομής εργασία.

Το εργαστήριο όμως για το παλαιό πρόγραμμα σπυδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα Πάτρα είναι χειμερινού εξαμήνου.

Το λάθος έγινε διότι στο νέο πρόγραμμα σπουδών του ΔΕΤ είναι εαρινού εξαμήνου.

Επομένως, δεν ισχύει η ανακοίνωση για εργασία στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος.

Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση.

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος