Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Φοιτητές Ἐργαστηρίων Στατιστικῆς Ε1,2,4,6,7,8,10 Γ.Κακαρελίδη

Παρακαλοῦνται οι φοιτητες τῶν έργαστηρίων Εἰσαγωγῆς στὴν Στατιστική, Ε1,2,4,6,7,8,10 νὰ ἐγγραφοῦν στὸ μάθημα ΚΑΙ μέσω eclass (ΚΩΔΙΚΟΣ μαθηματος 589158) καὶ νὰ κατεβάσουν τὰ σχετικά ἀρχεῖα ἀπὸ τό ντοσιέ "Ἔγγραφα" τοῦ μαθήματος. Προσοχὴ οί φοιτητές τοῦ ἐργαστηρίου Ε4 , γιὰ αὔριο 23/2/16 μόνο, νὰ προσέλθουν γιὰ σχετική ἐνημέρωση στό Ε2 11:00-13:00