Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Open-eclass «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις - Διεθνής Οικονομική - Διεθνές Εμπόριο»

Αναφορικά με τα μαθήματα

1) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (πρώην Δ.Ε.),

2) Διεθνής Οικονομική (πρώην Ε.Π.Δ.Ο.) και

3) Τουριστική Οικονομία – Διεθνές Εμπόριο (πρώην Ε.&Δ.),

στην ιστοσελίδα (eclass) του μαθήματος «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις - Διεθνής Οικονομική - Διεθνές Εμπόριο» στο open eclass του ΤΕΙ Πάτρας του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΑΤΡΑ) έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση σχετικά με την εξεταστέα ύλη καθώς και εκπαιδευτικό υλικό.

 

Πρόσβαση έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΑΤΡΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που έχουν ενεργό λογαριασμό στο open eclass του ΤΕΙ Πάτρας.

 

Ο εκπαιδευτικός

Κ. Ζ. Βασιλείου