Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η επαναληπτική εξέταση των Εργαστηριακών Τμημάτων που διδάσκει ο Κ. Βασιλείου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 05/02/2018 στο Εργαστήριο ΣΤ (Ηλιακά) ως εξής:

1) «Διοίκηση Λειτουργιών»: Τμήμα Α: 09.00 – 10.00 & Τμήμα Β: 10.00 – 11.00.

2) «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων»: 09.00 – 10.30

Για περαιτέρω πληροφορίες οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα (eclass) των μαθημάτων:

1) «Διοίκηση Λειτουργιών»: https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/courses/766138/

2) «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων»: https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/courses/766227/

Ο Διδάσκων

Κων. Ζ. Βασιλείου