Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Erasmus+ Αιτήσεις για το Χειμερινό εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές ή για πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος Erasmus+ παρακαλούναι να δουν τα πιο κάτω έγγραφα και να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 30/3.

 

Όλες οι οδηγίες βρίσκονται στο έγγραφο "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος", από το οποίο κανείς ξεκινά.

 

https://drive.google.com/open?id=16epCligCVvpJgHJNSaoK0UYybRE3reyB

 

Απόστολος Ραφαηλίδης