Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που βρίσκονται σε λίστα αναμονής στα εργαστηριακά μαθήματα Επιχειρησιακή Έρευνα ή/και Ειδικά Θέματα στη Στατιστική

Τα μαθήματα για τα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν στα εργαστηριακά μαθήματα     

Επιχειρησιακή Έρευνα

και

Ειδικά Θέματα στη Στατιστική

ξεκινούν από Δευτέρα 5/11/2018

σύμφωνα με τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα.

 

 

Όσοι φοιτητές  από τη λίστα αναμονής δεν προσήλθαν την Πέμπτη 1/11/2018

για να κατανεμηθούν στις εργαστηριακές ομάδες,  

να προσέλθουν στα εργαστηριακά μαθήματα τις μέρες και ώρες της επιλογής τους

ώστε να  γίνει η κατανομή τους στα τμήματα.