Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Διανομή των Διδακτικών Συγγραμμάτων

 
Δήλωση βιβλίων στον Εύδοξο από 10/4 έως  26/4/2020

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους
φοιτητές, για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους,
πραγματοποιείται με κατ΄ οίκον διανομή αυτών. Η διαδικασία διανομής
πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, μέσω εταιρειών
ταχυμεταφορών της επιλογής τους, ενώ το κόστος μεταφοράς για την κατ'
οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές
βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους. Η διαδικασία της κατ' οίκον
διανομής των συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων στον "ΕΥΔΟΞΟ" και ολοκληρώνεται το
αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020.

- Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να προβούν σε υποβολή
δήλωσης επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο στον
"ΕΥΔΟΞΟ" κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το ΥΠΑΙΘ. Κατά την
υποβολή της δήλωσης οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα
στοιχεία στην καρτέλα "Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης" προκειμένου να
καταστεί δυνατή η κατ' οίκον παράδοση (και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό,
Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα,
Χώρα. Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν πιθανόν επιστρέψει στις οικίες
τους δηλώνουν επίσης ως τόπο παράδοσης, αυτόν που επιθυμούν να
παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ' οίκον διανομή αφορά
τόσο την ελληνική επικράτεια, όσο και την Κύπρο). Οι δικαιούχοι
φοιτητές, μετά τη συμπλήρωση της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης"
οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους για την τήρηση, συλλογή και
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό αποκλειστικά την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας
που ορίζεται σε αυτήν.