Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -Συμμετοχή σε εξετάσεις των μαθημάτων των πρώην Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και πρώην ΤΕΙ Πάτρας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα των Παλαιών Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ) και του πρώην ΤΕΙ   Πάτρας (ΔΕ,ΕΣΠΣ,Ε.Π.Δ.Ο. , ΕΔ) θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο eclass  στα αντιστοιχα μαθήματα και για τα παλιά μαθήματα που δεν έχουν αυτόνομο eclass θα πρεπει να γραφτούν στο eclass στην ενότητα για τα παλιά μαθήματα  και να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα ενδιαφέροντος.

Αν για το μάθημά σας δεν υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στον eclass.upatras.gr , Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στην ενότητα Προπτυχιακό, η ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πάτρας τότε θα πρέπει να εγγραφείτε στον επόμενο σύνδεσμο:

https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA146/

Την φόρμα μπορείτε να την βρείτε και στο επόμενο link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUHpsHpD-NjofjoCa0pHqJm7KFy3Yc_-9vCMboEdeP61jBnA/viewform 

 

Για τις αντιστοιχίσεις των παλαιών Τμημάτων με το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα του πρώην ΤΕΙ (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΠΑΤΡΑ) μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.ba.teiwest.gr/index.php/el/proptyxiakes-spoudes/antistoixiseis-palaion-programmaton

Οι  αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του Β' εξαμήνου του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα  του πρώην ΤΕΙ με τα μαθήματα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Τίτλος Μαθήματος στο πρώην Τμήματος Διοικηση Επιχειρήσεων Πάτρα (ΝΈΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕ) του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Αντίστοιχο Μάθημα Β'Εξαμήνου Νεός Τίτλος Μαθήματος στο Νέο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών  
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου     Θα εξεταστεί 
Μικροοικονομική Ανάλυση  <==> Μικροοικονομική Ανάλυση  
Λογιστική Εταιρειών  <==> Λογιστική ΙΙ  
Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός Η/Υ  <==> Δομημένος Προγραμματισμός  
Οικονομικά Μαθηματικά***     Θα εξεταστεί 
Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων  <==> Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)  

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!