Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πρακτική άσκηση με τηλεργασία (upd)

Με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚYA (Β 4899) αποφασίστηκε η αναστολή  κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική  παρουσία, συμπεριλαμβανομενης και της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Κατ εξαίρεση οι φοιτητές  που θα απασχοληθούν με τηλεργασία μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους

Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση εργοδότη στην γραμματεία  μεχρι ΤΡΙΤΗ 17/11 προκειμένου να εγκριθουν απο την συνελευση του Τμηματος