Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

"Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙα/Γ71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β' 4899) η δυνατότητα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης με εξ αποστάσεως μεθόδους  αφορά το διάστημα από 07/11/2020 - 30/11/2020. Σε περίπτωση παράτασης της αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία και για το διάστημα μετά την 30.11.2020, θα συνεχιστεί ομοίως η πρακτική άσκηση με εξ αποστάσεως μεθόδους, τόσο για τις συμβάσεις που είναι σε ισχύ όσο και γι’ αυτές που θα ξεκινήσουν από 1.12.2020.  Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας συντάσσει βεβαίωση για τη δυνατότητα έναρξης της πρακτικής άσκησης με εξ αποστάσεως μεθόδους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά με επιμέλεια του/της φοιτητή/τριας στο Τμήμα για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση."

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!