Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 70% ή 75%)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 70% ή 75%)

Με την υπ’ αριθ.  75028/Ζ1 (ΦΕΚ / B’ /3155/19.07.2021) Υπουργική Απόφαση  δίνεται η δυνατότητα  στους  φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν αρχίσει την πρακτική άσκηση πριν τις  7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη λόγω covid, να υποβάλουν αίτημα για την έγκριση της ως εξής:

  1. Εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή ίσος του 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας, θεωρείται ότι έχει περαιωθεί έως 05-04-2021 και πιστοποιείται μέσω αποφάσεων αρμοδίων συλλογικών οργάνων.
  2. Εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας της, δύναται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν την  απλή αίτηση, αναφέροντας το χρονικό σημείο έναρξης της πρακτικής άσκησης, το διάστημα της αναστολής  και ζητούν  να αναγνωριστεί αυτή ως ολοκληρωμένη σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. .