Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Αποκλειστικά δια ζώσης η πρακτική άσκηση

Από 4.10.2021 και εφεξής η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία των φοιτητών και φοιτητριών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση.