Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εργαστήριο Τεχνολογίας Παγκοσμίου Ιστού

Εργαστήριο Τεχνολογίας Παγκοσμίου Ιστού

 

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο, παρακαλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο στο e-Class του αντιστοιχισμένου μαθήματος του ΔΕΤ όπου αναρτήθηκε εργασία με προθεσμία υποβολής εδώ: https://eclass.upatras.gr/modules/work/?course=MST243

Η ανάρτηση έγινε στο αντίστοιχο μάθημα του ΔΕΤ με τίτλο "Τεχνολογίες Διαδικτύου".

Η ανάρτηση της εργασίας εδώ: https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=MST243&an_id=187892 

Η θεωρία του μαθήματος Τεχνολογίας Παγκοσμίου Ιστού είναι αντιστοιχισμένη με τη θεωρία του μαθήματος ΔΕΤ με τίτλο "Τεχνολογίες Διαδικτύου" και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ιστότοπο.

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!