Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

A N A K Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Οι ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων  για το Eαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας

  

θα  πραγματοποιηθούν από 2-3-2019   έως 11-3-2019

 

  1. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές πρέπει στη δήλωση μαθημάτων να δηλώσουν και τα εργαστήρια τα οποία έχουν ήδη δηλώσει κατά τις ηλεκτρονικές εγγραφές για τις εργαστηριακές ομάδες (βαθμός σε εργαστήριο χωρίς  δήλωση του εργαστηρίου δεν καταχωρείται).
  2. Όλοι οι φοιτητές και οι επί πτυχίω οφείλουν να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων.
  3. Δήλωση θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους μαθήματος Σύμφωνα με την αριθμ. 20 / 09- 09-2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οι φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ από το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους  2016-2017 προκειμένου να μπορούν να δηλώσουν το  εργαστηριακό μέρος μαθήματος οφείλουν να δηλώσουν το αντίστοιχο θεωρητικό μέρος του μαθήματος στο τρέχον ή να το έχουν  δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο.
  4. Εάν φοιτητής διαπιστώσει ότι η ατομική του δήλωση δεν περιέχει μάθημα που θεωρεί ότι έπρεπε να εμφανίζεται προσέρχεται στη Γραμματεία προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής ή παρουσίασης κάποιου άλλου προβλήματος θα προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Μόνο όταν θα σας εμφανίζει στην οθόνη: «Η δήλωσή σας υποβλήθηκε με επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η δήλωση.

Για την απόδειξη υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να την εκτυπώσετε. Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, θα πρέπει να  σημειώσετε τον μοναδικό «Αριθμό καταχώρησης δήλωσης» που θα σας εμφανίζει στην οθόνη.

Αν δεν σας εμφανίσει τα παραπάνω σημαίνει ότι ΔΕΝ έχει υποβληθεί η δήλωση μαθημάτων σας με συνέπεια να μη μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ