Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για φοιτητές του πρώην τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Όσοι φοιτητές του πρώην τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία, προκειμένου να λάβουν το πτυχίο του τμήματος ΔΕΤ του Πανεπιστημίου Πατρών απαιτείται να εξεταστούν επιτυχώς επιπρόσθετα και στα παρακάτω μαθήματα:

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

1.ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3.ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

4.ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5.ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Ι)

6.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

7.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

8.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

9.ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΙΙ)

11.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

12.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

13.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

15ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

16.ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

17.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

18.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

19.ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

20.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

21.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ e-CRM

22.ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23.ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

+ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

+ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

1.ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3.ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

4.ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5.ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(Ι)

6.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

7.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

8.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

9.ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΙΙ)

11.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

12.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

13.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

14.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

15.ΕΠΙΧΕΙΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

16.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

17.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

18.ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

19.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

20.ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΔ

21.ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

22.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23.ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

24.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

25.ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ.

 

+ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 + 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 + 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

  • Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να δηλώνουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου μαθήματα, των οποίων το άθροισμα των μονάδων ECTS που αυτά αντιστοιχούν, ΔΕΝ θα υπερβαίνει το όριο των 30 ECTS, συνολικά. 
  • Τα μαθήματα θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα εξάμηνα φοίτησης, δηλαδή πρώτα όλα τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, κατόπιν του Β’ εξαμήνου κ.ο.κ.

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!