Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Οικονομικά Μαθηματικά Β' Εξαμήνου : Διευκρινίσεις

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα "Οικονομικά Μαθηματικά" δεν οφείλουν να παρακολουθούν τα μάθημα "Διακριτά Μαθηματικά", καθώς περιλαμβάνει διαφορετική διδακτέα ύλη. 
 
Πριν την εξεταστική περίοδο, θα υπάρξει ανακοίνωση-ενημέρωση σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Οικονομικά Μαθηματικά" από τον εισηγητή του μαθήματος.

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!