Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους διδάκτορες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 9/31-3-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 20 υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44/2629/46560 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5125/31.12.2019), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος ΔΕΤ τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017. Το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

γ) Να έχει καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας.

δ) Να έχει θετική εισήγηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Τ.

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία) και μετά από αιτιολογημένη  απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η αίτηση την οποία μπορείτε να βρείτε στο site του τμήματος εδώ πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
  2. Αντίγραφο Διπλώματος /Πτυχίου
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας η δήλωση ατομικών στοιχείων που θα βρείτε εδώ
  1. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής(Στα ελληνικά και στα αγγλικά)
  2. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής(Β2)
  3. Θετική εισήγηση από ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος ΔΕΤ
  4. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από δύο μέλη ΔΕΠ(υπ’ αριθμ. 9/31-3-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμ ΔΕΤ)
  5. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών(αν υπάρχουν).

Ο τρόπος  επιλογής  Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ.  του τμήματος ΔΕΤ είναι ο ακόλουθος : Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος http://www.dept.upatras.gr/ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020(υπ’ αριθμ. 9/31-3-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμ ΔΕΤ)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των υπ διδακτόρων μπορείτε να δείτε τα άρθρα  9 και 10 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος ΔΕΤ   εδώ  και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΤ, τηλ. 2610 369210, 2610369181  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

    Καθηγήτρια Ήρα Αντωνοπούλου