Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Όλες οι θέσεις πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ενότητα:

 "ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" >> "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"

 

**** Υπάρχουν Νέες Θέσεις  ****