Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πληροφορίες σχετικά με τις Αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών

Ενημέρωση σχετικά με τις πτυχιακές εργασίες

 

Όποιος φοιτητής θέλει να αποχωρήσει από την εκπόνηση μιας Πτυχιακής μπορεί να το κάνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη (έγκριση) του επιβλέποντα. 

Επίσης, όσοι φοιτητές θέλουν να ακυρώσουν πλήρως την εκπόνηση της Πτυχιακής μπορούν να το κάνουν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη (έγκριση) του επιβλέποντα. Σε κάθε περίπτωση ο επιβλέπων μπορεί να τροποποιήσει  το θέμα της Πτυχιακής με σκοπό την συνέχιση της εκπόνησης της Πτυχιακής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ (απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι η ύπαρξη αιτήματος του φοιτητή στην γραμματεία του τμήματος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2  ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ με την οποία θα ζητά ο φοιτητής την έγκριση παράτασης από τον επιβλέποντα)

Όσοι φοιτητές είτε αποχωρήσουν είτε ακυρώσουν πλήρως την εκπόνηση μιας Πτυχιακής δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για ανάθεση πτυχιακών αν δεν έχουν κλείσει ένα έτος από την ημερομηνία της προηγούμενης ανάθεσης.

Π.Χ. φοιτητής που πήρε θέμα τον Δεκέμβριο του 2016 (χειμερινό εξάμηνο 2016-2017) και το ακύρωσε ή πέρασε ένα έτος χωρίς να πάρουν παράταση τότε δικαιούνται να πάρουν νέο Θέμα στην διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών του Εαρινού εξαμήνου 2017-2018. 

 

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 Η κλήρωση θα γίνεται 1 φορά το ακαδημαϊκό έτος στο χειμερινό εξάμηνο και στο Εαρινό Εξάμηνο θα γίνεται μόνο για όσους φοιτητές αποκτούν το δικαίωμα για εκπόνηση πτυχιακής το συγκεκριμένο εξάμηνο.