Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

A N A K Ο Ι Ν Ω Σ Η

   

  Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων  (ανανεώσεις εγγραφών)  για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας

  θα  πραγματοποιηθούν από 23-02-2018   έως   2-03-2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μόνο όταν θα σας εμφανίζει στην οθόνη: «Η δήλωσή σας υποβλήθηκε με επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η δήλωση.

Για την απόδειξη υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να την εκτυπώσετε.

Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, θα πρέπει να σημειώσετε τον μοναδικό «Αριθμό καταχώρησης δήλωσης» που θα σας εμφανίζει στην οθόνη.

Αν δεν σας εμφανίσει τα παραπάνω σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί η δήλωση μαθημάτων σας με συνέπεια να μην μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις  του τρέχοντος εξαμήνου.

 

Δήλωση θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους μαθήματος

Σύμφωνα με την αριθμ. 20 / 09- 09-2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οι φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ από το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017 προκειμένου να μπορούν να δηλώσουν το εργαστηριακό μέρος μαθήματος οφείλουν να δηλώσουν το αντίστοιχο θεωρητικό μέρος του μαθήματος στο τρέχον ή να το έχουν δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο.

 

 

 

                                                               Από τη Γραμματεία

                                                  

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!