Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Ηλιακά

Εργαστήρια  του Τμήματος που βρίσκονται στον Α' όροφο του κτιρίου με τα Ηλιακά.

 

 

 

1. Εργαστήριο Α'
2. Εργαστήριο Δ'
3. Εργαστήριο Ε'
4. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Λήψης Αποφάσεων (Ε.Σ.Λ.Α)'
(
Εργαστήριο ΣΤ')