Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Erasmus+ Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus για το ερχόμενο Χειμερινό εξάμηνο (για σπουδές ή για πρακτική άσκηση), παρακαλούνται να δουν στον πιο κάτω σύνδεσμο την πρόσκληση και άλλα σχετικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 29η Μαρτίου και αρκετή γραφειοκρατική διαδικασία, οπότε παρακαλώ κινηθείτε σχετικά γοργά.

https://drive.google.com/open?id=1klPX-c1vWQzj5ZWB8d1nCk0-POgh5xNw

Ο συντονιστής Erasmus του Τμήματος,

Α. Ραφαηλίδης