Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Μεταπτυχιακά

 

Ιστοσελίδα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)":

http://manedu.teiwest.gr/


Πληροφορίες: Δρ. Ι. Γιαννούκου

Τηλ. 6947 600375