Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΑΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 Η Citrix (https://www.citrix.com/about/ ) οργανώνει  στις 25/11/2020  ώρες 11:00-15:30 διαδικτυακα ημέρα καριέρας
για εγγραφή πατήστε 
 
Γραφειο Διασυνδεσης Πανεπιστημιου Πατρων
 

ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

"Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙα/Γ71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β' 4899) η δυνατότητα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης με εξ αποστάσεως μεθόδους  αφορά το διάστημα από 07/11/2020 - 30/11/2020. Σε περίπτωση παράτασης της αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία και για το διάστημα μετά την 30.11.2020, θα συνεχιστεί ομοίως η πρακτική άσκηση με εξ αποστάσεως μεθόδους, τόσο για τις συμβάσεις που είναι σε ισχύ όσο και γι’ αυτές που θα ξεκινήσουν από 1.12.2020.  Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας συντάσσει βεβαίωση για τη δυνατότητα έναρξης της πρακτικής άσκησης με εξ αποστάσεως μεθόδους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά με επιμέλεια του/της φοιτητή/τριας στο Τμήμα για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση."

Πρακτική άσκηση με τηλεργασία (upd)

Με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚYA (Β 4899) αποφασίστηκε η αναστολή  κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική  παρουσία, συμπεριλαμβανομενης και της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Κατ εξαίρεση οι φοιτητές  που θα απασχοληθούν με τηλεργασία μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους

Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση εργοδότη στην γραμματεία  μεχρι ΤΡΙΤΗ 17/11 προκειμένου να εγκριθουν απο την συνελευση του Τμηματος

Δήλωση ομάδας για ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Για να πάρετε μέρος στην διαδικασία ανάληψης πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία των φοιτητών που απαρτίζουν την ομάδα σας.

Αν θέλετε να πάρετε θέμα πτυχιακής μόνοι σας, θα πρέπει να δηλώστε τα στοιχεία σας στα πεδία που αναφέρονται στον πρώτο φοιτητή.

Θα πρέπει να δηλώστε ομάδα είτε πάρετε μέρος στην κλήρωση είτε σας δοθεί θέμα με απευθείας ανάθεση

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που:

  •  είναι τουλάχιστον 7ο Εξάμηνο (Z)  και  έχουν περάσει 24 μαθήματα (πλήρη μαθήματα) του προγράμματος σπουδών σας. 
  • Δεν έχουν ξαναπάρει θέμα στο προηγούμενο Ακαδημαϊκό έτος

 

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες που υπάρχουν στην φόρμα δήλωσης της ομάδας σας.

Για την δήλωση της ομάδας σας μπορείτε να ακολουθήστε τον επόμενο σύνδεσμο:

ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

Το σύστημα θα είναι ανοικτό έως την  Παρασκευή 27/11/2020

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης - Πρακτική άσκηση με τηλεργασία

Με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚYA (Β 4899) αποφασίστηκε η αναστολή  κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική  παρουσία, συμπεριλαμβανομενης και της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Κατ εξαίρεση οι φοιτητές  που θα απασχοληθούν με τηλεργασία μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους

Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση εργοδότη στην γραμματεία  μεχρι ΤΡΙΤΗ 17/11 προκειμένου να εγκριθουν απο την συνελευση του Τμηματος