Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Λογοκλοπή

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

 

Οι σπουδαστές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να στέλνουν στον επιβλέποντα καθηγητή την εργασία τους σε μορφή έγγραφου του word( .doc), για να γίνεται έλεγχος για ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ.

Ως Λογοκλοπή νοείται η χρήση μέσα στην πτυχιακή εργασία, προτάσεων, ιδεών, ερευνών κλπ, χωρίς την αναφορά της πηγής αυτών των πληροφοριών.

Σημειωτέον ότι η Λογοκλοπή επιφέρει κυρώσεις στους φοιτητές που την διαπράττουν.